Secret Lleida.net

Solucions per al secret empresarial

Secret Lleida.net Preserva els teus secrets

Secret Lleida.net permet registrar, certificar i custodiar el secret empresarial de manera senzilla, i amb la mateixa validesa legal que els mètodes tradicionals.

Permet l'acreditació fefaent de l’enviament, el contingut i l’entrega d’un document confidencial, acreditant el seu estatus de confidencialitat.

Custodiem els documents

Un cop els documents queden certificats, els custodiem durant 5 anys als nostres servidors.

Facilitat i senzillesa

Els nostres serveis estan desenvolupats per adaptar-se a la teva forma de treball i no per canviar-la, per això són fàcils i intuïtius.

Tecnologia patentada

Els nostres serveis utilitzen tecnologia desenvolupada per nosaltres, avalada per més de 100 patents repartides per tot el món.

La plataforma Secret Lleida.net

La recepció certificada qualificada proporciona la màxima seguretat legal que un prestador de serveis de confiança pot oferir, registrant, en aquest cas, el o els documents com a Confidencials.

Enviament dels documents Entorn fàcil i intuïtiu

L’enviament es realitza des de la plataforma Secret.

Un cop l’usuari s’ha identificat correctament, es carreguen el o els documents que es desitgen enviar, s’introdueix l’email del destinatari, i opcionalment, un codi d'accés als documents anomenats. Un cop realitzat, s’envia un correu electrònic certificat, sense cap document adjunt, i amb un enllaç generat automàticament.

website service

Certificant el procés Accés als documents

Quan el teu usuari accedeixi a l’enllaç del correu electrònic certificat que rebrà, se li demanarà el codi d'accés (si s’ha configurat) i només quan s’hagi validat positivament, es mostraran els documents enviats.

Un cop es mostrin els documents, es generarà el document d'evidències, que inclou el moment i origen del correu electrònic certificat, així com el moment i destinatari d’entrega i el seu contingut, la URL i el moment d'accés a ella.

Avantatges del Secret Lleida.net

Legalitat

Els documents enviats a través de Secret Lleida.net són una prova fefaent davant de qualsevol litigi.

Custodia

Custodiem el document d’evidències i els documents enviats durant un període de 5 anys.

Facilitat

La plataforma Secret és tan fàcil d’utilitzar com enviar un correu electrònic.

Rapidesa

L’ús fàcil i intuïtiu de les nostres solucions millora la productivitat dels equips que les utilitzen.

Al núvol

Solucions que es poden utilitzar en qualsevol moment i lloc, només necessitaràs connexió a internet.

Tingues cura del medi ambient

Estalviaràs paper, amb el benefici econòmic i mediambiental que comporta.

Secret Lleida.net

Tot sobre Secret Lleida.net

Si vols conèixer més a fons el servei, pots entrar al microsite dedicat a Secret Lleida.net on t’ho explicarem tot.

Anar a la pàgina

Vols més informació sobre Secret Lleida.net?

Pots enviar-nos un correu electrònic des d’aquest formulari de contacte.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.