SMS Certificat

Missatge de text amb valor probatori davant un tribunal

SMS Certificat

L'SMS com a prova fefaent

L'SMS certificat et permet tenir una prova, amb validesa legal, del moment en què s'envia, el moment en què es rep, des d'on s'envia, on es rep, i del missatge enviat.

És una forma fàcil, ràpida i econòmica de dotar de seguretat jurídica a les teves comunicacions electròniques habituals, amb múltiples possibilitats que donen a l'eina una gran flexibilitat.

Textos més llargs

L'SMS Certificat té una longitud màxima de 612 caràcters, permetent l'enviament de textos suficientment extensos sense augmentar el cost.

Legal

El SMS certificat és una prova de valor legal. Hi ha moltes sentències on ha estat admès com a comunicació fefaent.

Econòmic

El cost d'un SMS certificat és un 95% més barat que el seu homòleg en paper, sense comptar l'estalvi en temps gràcies a la seva comoditat.

1 €

1 missatge = 7 crèdits

A Lleida.net només pagues el què consumeixes, no tenim quotes d'alta ni de subscripció, i les compres no caduquen mai

Sistema patentat

El SMS certificat, desenvolupat totalment per nosaltres, és fiable i robust.

Així ho demostren les diferents patents atorgades a diversos països.

Com enviar SMS certificades

SMS Certificat

Com enviar SMS certificats Gestió centralitzada a Tools

Tools és la plataforma online des d'on els usuaris poden realitzar les seves gestions, una d'elles l'enviament d'SMS certificats. També es poden enviar d'altres maneres, per exemple mitjançant les nostres APIs, de forma que es pot integrar l'enviament automàtic d'SMS certificats en qualsevol eina de gestió o d'administració.

Des de Tools, a més d'enviar SMS certificats, també es poden enviar SMS simples, Contractes SMS, Connectaclicks Basic, que és la nostra plataforma de contractació online, així com realitzar diferents validacions de números de telèfon o sms-cert electrònic.

L'SMS com a prova fefaent

Configuracions avançades Opcions de personalització

Els textos dels SMS es poden personalitzar automàticament, amb noms, cognoms, o qualsevol altra dada dels teus usuaris que tinguis introduïts a l'agenda, també es poden crear plantilles per a enviaments posteriors d'SMS certificats amb el mateix text.

L'enviament, ja sigui d'un únic SMS o d'una campanya massiva, es pot programar per a realitzar-se en el moment òptim.

La prova fefaent

La prova fefaent El certificat

El certificat que generem inclou la data i hora d'enviament, la data i hora d'entrega, el número del remitent i el número del destí, amb un segell de temps.

El certificat és un document en format PDF. Tots els certificats estan a disposició de l'usuari al portal Tools. D'aquesta manera, estan disponibles per a tots els clients que han d'accedir-hi o descarregar-los, sense cap cost extra.

101 usos dels SMS certificats

Substitució del burofax pel sms-cert electrònic, més àgil, econòmic i amb la mateixa validesa legal.

Avantatges de l'SMS certificat

Valor Legal

Aquesta notificació electrònica pot ser usada (i els tribunals l'han acceptat) com a prova fefaent.

Instantani

En uns segons, la teva comunicació serà lliurada al destinatari, sense haver d'esperar hores o dies.

Econòmic

A més de tots aquests avantatges, el cost és molt inferior al de les comunicacions fefaents tradicionals.

Protegeix el medi ambient

Evita la gestió, la despesa i l'impacte en el medi ambient que suposa l'ús i abús de paper.

Usos de les notificacions electròniques

Reclamació de deutes

Ampliació de condicionants

Notificació d'alta en fitxers de morositat

Acceptació de domiciliació (SEPA)

Avisos de lliurament i recollida

Enviaments de resultats d'anàlisi

Notificació d'horaris al personal laboral

Protecció de drets de propietat intel·lectual

Diverses formes d'enviar SMS certificats

Plataforma cloud

Podràs gestionar els teus enviaments des de qualsevol lloc amb accés a internet.

APIs

Integra els nostres serveis en les teves aplicacions diàries: et facilitem les nostres APIs.

sFTP

Prepara les teves dades, transfereix-les als nostres servidors i nosaltres fem l'enviament.

Desenvolupat a mida

També desenvolupem projectes a mida per a clients. Consulta'ns.

Els nostres clients opinen

Cas d’èxit

Vols més informació sobre l'SMS certificat?

Pots enviar-nos un correu electrònic des d'aquest formulari de contacte o descarregar-te el fulletó informatiu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.