Coneix-nos

La Primera Operadora Certificadora

La Primera Operadora Certificadora

Lleida.net neix el 1995 amb l'objecte de prestar serveis d'accés a Internet. Deu anys després, el 2005, es reinventa, aconseguint l'autorització de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions per prestar servei com a operadora de telecomunicacions. I així, va ser pionera en donar serveis com a operadora d'SMS. I, observant les necessitats dels nostres clients, hem seguit innovant fins a afegir el concepte de certificació a les comunicacions electròniques, fent dels SMS i els e-mails documents jurídicament vinculants. I hem desenvolupat serveis complementaris, que permeten dotar de valor afegit a les comunicacions dels nostres clients.

Comptem amb presència internacional a diversos països, des dels Estats Units a Sud-àfrica, passant per l'Índia o les Filipines

Descarrega el dossier de Lleida.net amb tota la informació sobre l'empresa i els nostres serveis:

Missió

Com la Primera Operadora Certificadora, la nostra missió consisteix a aportar seguretat, confiança, eficàcia i rendibilitat a les comunicacions electròniques d'empreses, administracions públiques i particulars, influint directament en la millora dels seus resultats. Innovem per satisfer les necessitats dels nostres clients, aconseguir una rendibilitat creixent i sostenible per als nostres accionistes i facilitar el desenvolupament professional dels nostres treballadors.

Visió

Ser l'operadora capdavantera a nivell internacional al mercat de la certificació de comunicacions electròniques, prestant serveis que siguin reconeguts com a estàndards. Volem aportar a la societat noves formes de comunicar-se que millorin i facilitin les relacions entre les persones, convertint processos de comunicació tradicionals en serveis de valor d'acord a les noves tecnologies.

Valors

Lideratge

Compromís, professionalitat, eficiència i treball en equip.

Confiança

Dels clients i de la societat, basada en un servei i una atenció de màxima qualitat amb les majors garanties de seguretat i eficàcia.

Sostenibilitat i responsabilitat

De l'empresa amb un creixement responsable, vetllant per les condicions dels treballadors, fomentant el seu desenvolupament personal i professional alhora que es facilita la conciliació de la vida laboral i familiar.

Accessibilitat

En l'ús de serveis adaptats a la totalitat de la societat sense barreres físiques, sensorials o de qualsevol altre tipus.