Openum

Notificació electrònica amb certificació d’obertura

Openum

Certifica l’obertura dels documents enviats per correu electrònic o SMS

Amb Openum envies al destinatari un correu electrònic o SMS amb un enllaç que haurà d’obrir per poder accedir al contingut desitjat.

Un cop s’ha obert l’enllaç s’accedeix a una pàgina web i, automàticament es visualitzen els documents enviats pel remitent. Openum certifica l’obertura d’aquests documents generant un document d’evidències.

Enviat

Com qualsevol altre correu electrònic o SMS certificat, sabem el moment en què s’envia al destinatari.

Rebut

També certifiquem el moment en què s’entrega al servidor de destí, dada necessària per a l’acceptació com a prova fefaent.

Obert

Quan l’usuari accedeix a la pàgina web, certifiquem l’obertura del document.

A Lleida.net només pagues el què consumeixes, no tenim quotes d'alta ni de subscripció, i les compres no caduquen mai

Sàpigues quan la comunicació ha estat oberta

Notificació electrònica amb certificació d’obertura

Com funciona Els enviaments d’Openum

El destinatari rebrà un correu electrònic o SMS amb el text que hagis introduït des de la plataforma d’enviament i seguit d’un enllaç a una pàgina web.

En aquesta pàgina web, el destinatari visualitza el document o documents PDF, és a dir, el contingut que vols notificar que ha estat obert.

Un cop s’ha obert l’enllaç s’accedeix a una pàgina web i, automàticament es visualitzen els documents enviats pel remitent. Openum certifica l’obertura d’aquests documents generant un document d’evidències.

Primer pas Enviar el correu electrònic o SMS

El correu electrònic o SMS s’escriu i s’envia des de la nostra plataforma d’usuaris d’Openum..

Prepara un nou enviament, introdueix el destinatari o destinataris, configura l’escrit del correu electrònic o SMS, i afegeix el document PDF (el contingut que vols enviar).

Obertura del document

Segon pas Obertura del document

Punxant a l’enllaç rebut per correu electrònic o SMS, el destinatari accedeix a una pàgina web on pot llegir el contingut que requereix ser obert.

El document d’evidències conté signatura digital i segell de temps, i et proporciona la validesa legal necessària per presentar-lo davant de qualsevol tribunal o administració pública.

Vols més informació sobre Openum?

Pots enviar-nos un correu electrònic des d’aquest formulari de contacte o descarregar-te el fullet informatiu. fullet informatiu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.