eKYC Photo

Validació d’identitat amb reconeixement facial

eKYC Photo

Compara el selfie del client amb la imatge del document d’identitat

eKYC Photo verifica no només la integritat del document d’identitat, sinó que també compara la foto del document amb el selfie del client, donant un resultat percentual de concordança entre ambdues fotografies.

El conjunt de solucions eKYC Lleida.net permeten analitzar documents d’identitat nacionals, passaports i carnets de conduir de més de 60 paisos.

Com validar la identitat mitjançant l’ús de biometria facial

La part en comú amb eKYC Docs

La part en comú amb eKYC Docs L’anàlisi del document

El primer pas consisteix en fotografia l’anvers i el revers del document, en cas de tenir ambdues cares. eKYC Photo comprova la validesa i la integritat analitzant diferents paràmetres de cada document, per exemple:

  • La correspondència entre l’anvers i el revers del document
  • La comprovació de la integritat del codi MRZ i a correspondència entre dades MRZ i no MRZ
  • Codis de barres si els hagués
  • Que el document no hagi expirat
  • Detecció de fotos superposades (per a models concrets de documents d’identitat)
  • Si les fotos són en blanc i negre o en color

Compara la <i>selfie</i>

Compara la selfie L'anàlisi biomètric

Gràcies a la tecnologia de reconeixement facial, el sistema reconeix i compara la fotografia que apareix al document amb la selfie de l’usuari, i proporciona una relació de correspondència de les dues imatges.

Això permet saber si la persona que està a l’altre extrem de la transacció es qui diu ser.

L&apos;anàlisi biomètric

El resultat Report amb els resultats

Finalment, emetem un report en un document pdf, proporcionant les dades extretes del document, les imatges fetes, els resultats de la validació de les dades, i el percentatge de concordança entre la foto del document i la selfie (el document d'evidències es genera només en processos de onboarding).

Avantatges d’eKYC Photo

Desenvolupament a mida

Desenvolupem projectes a mida per als nostres clients. Analitzem el tipus de documents i els camps que l'empresa necessita.

Millora la experiència de l’usuari

eKYC no necessita la instal·lació de cap programari extra. Els clients poden utilitzar fàcilment eKYC Photo des de qualsevol lloc, sense moure’s de casa.

Integració via API

eKYC Photo es pot integrar en aplicacions de tercers i en processos d’onboarding de forma fàcil i ràpida gràcies a l’API d’eKYC, que oferim de forma gratuïta.

Altres solucions Know Your Customer que t'oferim

Converteix a text les imatges del document d’identitat.

eKYC OCR

Converteix a text les imatges del document d’identitat.

Saber-ne més
Validació de documents d’identitat, passaports, etc.

eKYC Docs

Validació de documents d’identitat, passaports, etc.

Saber-ne més
La solució més avançada en videovalidació.

eKYC Video

La solució més avançada en videovalidació.

Saber-ne més
Solució end-to-end per un flux de treball eficient.

eKYC Onboarding

Solució end-to-end per un flux de treball eficient.

Saber-ne més

Lectura de documents

Validació de documents

Reconeixement facial biomètric

Vídeo identificació

Generació de l’evidència documental

Desenvolupament a mida

eKYC
OCR

eKYC
Docs

eKYC
Photo

eKYC
Video

eKYC
Onboarding

Vols més informació sobre eKYC Photo?

Omple el formulari o descarrega’t el fulletó.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.